Bize Ulaşın: 0850 305 64 64
Ofis Çalışma Saatlerimiz Pzt - Cuma: 09:00 --- 20:00 Cumartesi: 09:00 --- 17:00 Pazar: Kapalı
Adresimiz Karadenizliler Mah.Ali İslam Cad.No:72 41140 Başiskele/Kocaeli
Yüksek kalite standartları, yenilik geliştirme tutkusu ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi ile San Boru, müşterileriyle birlikte büyüyor ve gelişiyor. Bu kapsamda müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemeye özen gösteren San Boru, Müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti çalışmalarını büyük bir özenle yürütüyor.
Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu
SAN BORU ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin San Boru Endüstri Anonim Şirketi (“San Boru”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.
a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında San Boru tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında San Boru veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere:San Boru’nun ya da San Boru’nun iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, San Boru’nun ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile San Boru’nun insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaçları ve tüm detayları yukarıda yer alan “San Boru Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” dokümanında bulabilirsiniz.
c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, San Boru hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: San Boru’nun ya da San Boru’nun iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, San Boru’nun ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile San Boru’nun insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
San Boru’nun faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, San Boru temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için San Boru’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler San Boru tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.
f) İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KVK1

Kişisel Verilerin Korunması – Başvuru Formu

KVK2