Bize Ulaşın: 0850 305 64 64
Ofis Çalışma Saatlerimiz Pzt - Cuma: 09:00 --- 20:00 Cumartesi: 09:00 --- 17:00 Pazar: Kapalı
Adresimiz Karadenizliler Mah.Ali İslam Cad.No:72 41140 Başiskele/Kocaeli

Uluslararası Sertifikalar ve Kalite Belgelerimiz

KALİTE VE OTOMOTİV KALİTE;

‘’ Müşteri Odaklılık ve Verimliliği Merkez Alan Bir Yönetim Yaklaşımı ve Tam Müşteri Memnuniyetini Sürekli Sağlamak ‘’

amacıyla ;

 • Hizmetimizde ve ürünlerimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı,
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, her konuda katılımlarını sağlamayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi,
 • Müşteri odaklılık felsefesi ile müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılamayı
 • Kalite konularındaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler

Planlamak ve devreye almayı,

 • Tedarikçilerimizi kalite konularına ilişkin sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda

teşvik etmeyi,

ÇEVRE;

“Ekonomik ve Ekolojik Dengeyi Sağlamak Amacıyla, Çevresel Performansını Zaman İçinde Sürekli Geliştirmeyi ve Uygulanmasını Bir Şirket Kültürü Haline Getirmek”

üst yönetimin tam desteği ile;

 

 • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
 • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi

taahhüt ederiz.

 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Çevre Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Çevre konularındaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler

Planlamak ve devreye almayı,

 • Tedarikçilerimizi Çevre konularına ilişkin sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda

teşvik etmeyi,

 • Yaşamaya değer, çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı, taahhüt ederiz.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;

 

‘’ Bir Kuruluşu Oluşturan En Temel ve Değerli Unsurun Çalışanları ve Diğer İlgili Tarafları Olduğu Görüşünden Hareketle, Kaza, Meslek Hastalıkları ve Hasarları En Aza İndirmek, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Yaratmak ve Sürekliliğini Sağlamak ‘’

üst yönetimin tam desteği ile;

 

 • Faaliyet alanına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi ve kazaları önlemeyi,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, İş Sağlığı Ve Güvenliği Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve

süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

 

iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

 

 

Firmamızın entegre (kalite-otomotiv kalite-çevre-iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sistemleri politikası, ilgili tarafların incelemesine açıktır.